PIERWSZA WIZYTA U ZOOFIZJOTERAPEUTY

Na pierwszą wizytę u zoofizjoterapeuty składa się wywiad i badanie pacjenta. Ich rzetelne przeprowadzenie jest gwarantem postawienia właściwej diagnozy. Diagnoza w zoofizjoterapii ma charakter objawowy niż przyczynowy. Specjalista nie rozpoznaje jednostek chorobowych lecz np. nadmierne napięcie mięśni, atrofię i ból.

Wywiad jest jednym z podstawowych narzędzi, dzięki któremu świat medycyny poznaje pacjenta. Nie inaczej jest też w zoofizjoterapii. Pozwala on zebrać podstawowe informacje: ogólny stan zwierzęcia, wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej, usposobienie, żywienie, historię wcześniejszych chorób, operacji, uszkodzeń i urazów (np. złamań), wcześniejszej rehabilitacji. Informacje zebrane podczas wywiadu zawsze ukierunkowują terapeutę na sposób przeprowadzenia badania. Na pierwszą wizytę warto zabrać aktualne wyniki badań takie jak zdjęcie RTG, czy inne badania obrazowe tomografii, rezonansu oraz ich opisy.

Kolejnym nieodłącznym elementem pierwszej wizyty jest badanie pacjenta w statyce, dynamice oraz manualnie. W badaniu manualnym wykorzystuje się elementy badania neurologicznego i ortopedycznego. W badaniu neurologicznym poddaje się ocenie stan psychiczny (zachowanie), postawę ciała, chód, reakcje posturalne, odruchy rdzeniowe, napięcie mięśniowe, czucie powierzchowne i głębokie. Badanie ortopedyczne ocenia poszczególne stawy obu kończyn pod względem bolesności, niestabilności, krepitacji, obrzęku oraz zmian w zakresie ruchów. Wykonuje się też testy ortopedyczne, np. na niestabilność rzepki w stawie kolanowym.

Na pierwszej wizycie powinien być ustalony wstępny cel oraz plan terapii. Przedstawienie takiego celu oraz planu (często zmieniają się one wraz z kolejnymi wizytami – zgodnie ze zmianą dolegliwości pacjenta) ułatwia wzajemne relacje opiekuna pacjenta i zoofizjoterapeuty. Jasno określony cel i plan rehabilitacji dążącej do jego realizacji to gwarant porozumienia.

Pierwsza wizyta to doskonały czas na zadawanie pytań, tak aby najlepiej rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące planowanej rehabilitacji, czy metod którymi będzie ona prowadzona.